Ky rác cán ngắn Tự Lập TL 959

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

/* chn quảng co gc phải */
Tắt Quảng Co [X]
/* chn quảng co gc tri */
Tắt Quảng Co [X]