viên uống hanaco

200,00 150,00

Nguồn gốc của thực phẩm chức năng: từ sản phẩm cây cỏ và sản phẩm động vật tự nhiên, do đó có cùng nguồn gốc với thuốc y học cổ truyền dân tộc

/* chn quảng co gc phải */
Tắt Quảng Co [X]
/* chn quảng co gc tri */
Tắt Quảng Co [X]